Obchodní podmínky

Prodávající

Ivo Mlátilík, Krylova 531/6, 669 04 Znojmo – Přímětice.

IČO: 67572677

DIČ: CZ7508064729

Jsem plátcem DPH.
Mobilní telefon: +420 608 955 244
Internetový obchod: www.az-sport.cz
E-mail: ivo.mlatilik@volny.cz
Bankovní spojení: 157349171/0600 MONETA Money Bank

IBAN: CZ3106000000000157349171

SWIFT kód BIC: AGBACZPP

Provozovna: Provozní doba a adresa provozovny je uvedena v sekci kontakty.

Adresy servisních míst: Adresy servisů jednotlivých výrobců sdělíme na vyžádání.

 

 

 

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

Prodávající je firma Ivo Mlátilík, Krylova 531/6, 669 04 Znojmo – Přímětice. IČO: 67572677, DIČ: CZ7508064729.

Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.az-sport.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webových stránek (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravce souhlasí s níže uvedenými obchodními podmínkami a reklamačním řádem. Obchodní podmínky a reklamační řád lze stáhnout v tisknutelné formě a jsou dostupné k nahlédnutí v provozovně společnosti Fotbal Shop.

 

 

 

2. Obchodní podmínky pro ČR a koncové uživatele

Způsoby dodání zboží

Přepravní službou: Způsob dopravy a její podmínky najde zákazník v sekci "Doprava". Dopravu zajišťuje dodavatel na území celé České republiky. Náklady na dopravu mohou být různé dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám, aktuální ceník je uveden v sekci "košík" nebo je možné si jej vyžádat v provozovně dodavatele v písemné podobě.

Osobní odběr: Objednané zboží si můžete zdarma vyzvednout na naší provozovně. 

Způsoby platby

Na dobírku: Při volbě platby dobírkou zaplatíte celou částku za objednané zboží řidiči. Platbu je možné provézt v hotovosti nebo platební kartou.

Bankovním převodem: Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte variabilní symbol platby, který Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 157349171/0600 (MONETA Money Bank), IBAN: CZ3106000000000157349171, BIC (SWIFT): AGBACZPP nebo platbu uhraďte poštovní složenkou.

V hotovosti na provozovně: Při osobním odběru zboží přijímáme platby v hotovosti.

Přeprava nadměrného zboží

Bude-li objednávka na zboží větších rozměrů nebo větší hmotnosti (činky, oštěpy, stroje, obruče, slalomové tyče, rohové praporky, aj.) poštovné bude fakturováno dle sazeb PPL. Od 300,- Kč s DPH.

 

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem, Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme do 24 hodin od telefonického potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR. Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle do 5-10 pracovních dnů, nebo podle dostupnosti od dodavatele.

Bude-li dodací lhůta prodloužena, bude zákazník včas informován.

 

 

 

 

3. Další ujednání

Ochrana osobních údajů

Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení). Tento souhlas lze odvolat zasláním písemného nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na adresu Fotbal Shop, K Suchopádu 312/2 , 669 04 Znojmo 4 Přímětice. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými zákony České republiky, hlavně pak se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Internetová objednávka

Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo e-mailovém potvrzení objednávky zaměstnancem společnosti az-sport.cz.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. 

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. 

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“). 

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení Storno objednávky ze strany prodávajícího viz. Storno objednávky.

Objednávku může kupující zadat také emailem, telefonicky, osobně či jinou vhodnou formou za podmínek prezentovaných na webovém rozhraní. 

Výběr modelu obuvi

Před zvolením modelu si rozmyslete, jaké vlastnosti by Vámi vybraný model měl splňovat, k jakému účelu (či sportovní činnosti a na jakém povrchu) jej hodláte používat a v jakých podmínkách. Každá obuv je vyrobena k určitému druhu používání a tomu jsou přizpůsobeny i její vlastnosti.

Delší životnost zajistíte správným výběrem vnější podešve pro příslušný povrch, označení modelů obuvi pro správné použití:

SG (Soft Ground)  = měkký a velmi měkký přírodní povrch

FG (Firm Ground) = suchý přírodní povrch

HG (Hard Ground) = velmi tvrdý, suchý povrch a škvárová hřiště

AG (Artifical Ground) = vyvinuto se speciálními vlastnostmi pro umělé povrchy. Optimální podešev pro moderní umělé trávníky

TF (Turf) = tvrdá hřiště, umělá tráva – boty jsou vyvinuty tak, aby odolaly bočním tlakům, které způsobuje hra na umělé trávě.

IN (Indoor) = hala - hladké lakované povrchy (parkety ošetřené vrstvou laku).

HG J. (Hard Ground junior) = všechny přírodní povrchy, také tvrdé povrchy

(= dětské boty)

Správná velikost a tvar obuvi

Při výběru sportovní obuvi dbejte na to, aby zvolená velikost přesně odpovídala potřebám vašich nohou. Zvolte si pečlivě typ boty podle tvaru a šířky Vašeho chodidla, výšky klenby, výšky nártu a tvaru patní kosti. Sportovní obuv je nutné obzvlášť pečlivě vyzkoušet. Noha musí být pevně fixována, aby nedocházelo k pohybu nohy v botě a následně k poškození podšívek vnitřní stélky v patní části. Nevhodně zvolený model, typ či velikost obuvi bohužel nemohou být důvodem k pozdější reklamaci!

 

Platnost cen

Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentu objednání. 

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 

 

Zálohy na zboží

U specifického zboží, které je pouze na objednávku, může být požadována nevratná záloha v obvyklé výši 100% z prodejní ceny zboží. O podrobnostech budete při objednání informováni zaměstnanci společnosti.

 

Daňový doklad a záruční list

Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách oficiálního dovozce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

4. Záruční a Reklamační podmínky pro ČR a koncové uživatele

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

 

Převzetí zásilky

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou.

Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady bez prodlení oznámit písemnou formou na e-mail: ivo.mlatilik@volny.cz (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny. 

Způsob popsání vady a další potřebné informace, jsou uvedeny v článku „Vyřízení reklamace"

 

První použití zboží

Kupujícímu je doporučeno před prvním použitím zboží řádně prostudovat návod k použití a důkladně se seznámit s jeho funkcí. V případě užití zboží v rozporu s návodem k použití nemůže být servisem případná vada, tímto jednáním vzniklá, uznána jako záruční. Návod k použití najdete v obchodních podmínkách v kapitolách Závazné pokyny pro používání a ošetřování obuvi a Zvláštní návod na péči o svrchní materiály. Pokud tento návod chcete zaslat v tištěné podobě, uveďte to vždy při dokončení objednávky do poznámky. 

 

Správná údržba obuvi prodlužující její životnost:

Sportovní obuv nesmí být nikdy prána v pračce! Kůže i ostatní speciální materiály na bázi umělých hmot mohou být praním v pračce poškozeny a jejich vzájemná přilnavost, struktura a vlastnosti změněny.

Modely, které mají svrchní materiál z umělé kůže, mohou být čištěny jemným kartáčem (výborně poslouží staré kartáčky na zuby) i bez použití vody, tedy nasucho.

Boty vyžadují jednoduché čištění. Postup je následující: použijte teplou vodu, mýdlo (ne prací prášek, ani aviváže!), kartáč a nečistoty opatrně odstraňte.

Sportovní obuv nesmí být nikdy sušena tak, že se položí přímo na vyhřívací těleso nebo použitím zvýšené teploty (např. fénem), nesmí se pokládat blízko radiátoru, nechávat ležet na slunci apod. Povrch musí usychat pozvolna - zevnitř ven, jinak může dojít k popraskání a zatvrdnutí povrchu. Kůže, syntetická kůže, technické tkaniny a lepidla mohou být přílišným teplem poškozeny! Tím se také sníží životnost obuvi.

Kvalitní vyschnutí zamezí růst bakterií a plísní, které způsobují zápach a plísňová onemocnění nohou.

Pot také obsahuje kyseliny, které mohou vaši obuv časem poškodit, a proto vždy spolu s obuví noste kvalitní ponožky! Pro omezení zápachu posypte vnitřní stranu obuvi jedlou sodou nebo profesionálním prostředkem péče o nohy.

Metoda vysoušení obuvi: mokrou obuv vycpeme novinovým papírem a sušíme při pokojové teplotě.

Chcete-li dosáhnout toho, aby obuv po dobu nošení nezměnila ani minimálně svůj tvar, používejte napínáky.

Nekompletujte boty dokud všechny jejich části (včetně tkaniček) nevyschnou.

Obuv používejte vždy k tomu druhu sportu pro jaký je určena.

Obuv používejte vždy řádně zašněrovanou, aby nedocházelo k pohybu nohy v botě a tím k poškození podšívek vnitřní stélky v patní části. Tkaničky mějte zavázané až do posledního otvoru, aby nemohlo dojít k poškození textilních nebo kovových poutek.

•  Obuv používejte vždy pouze dokonale suchou, opakované používání vlhké obuvi výrazně zkracuje životnost!

 Po použití ve vlhkém prostředí je vždy nutno obuv co nejdříve nechat dokonale vyschnout. Nevkládejte vlhkou obuv do tašek či igelitových sáčků.

Obuv obouvejte a vyzouvejte rozvázanou. Při obouvání používejte nazouvací lžíci. Sešlapání a deformace patního límce zkrátí životnost boty a omezí její schopnost chránit vaši patu a kotník!

 

ZVLÁŠTNÍ NÁVOD NA PÉČI O SVRCHNÍ MATERIÁLY

KŮŽE: K dosažení nejlepšího výsledku byste měli před prvním použitím kožené boty očistit, ošetřit  krémem, vyleštit a opatřit impregnací. K čištění použijte čistící přípravek na kůži, nebo malé množství kvalitního mýdla. Po vyschnutí aplikujte kvalitní pečující prostředek. Řiďte se přitom návodem výrobce. Vyleštěte obuv krémem na boty nebo leštidlem neutrální barvy, nebo barvy o něco světlejší než je barva obuvi. Nikdy neleštěte vlhké boty! Nakonec aplikujte impregnační sprej, zvláště pokud bude obuv vystavena extrémní vlhkosti, blátu nebo mastnotě.

 

SEMIŠ a NUBUK: Obuv ze semiše a nubuku je díky svým vláknům zvlášť náchylná ke znečištění. Před prvním nošením ji ošetřete kvalitním impregnačním sprejem na semiš/kůži na bázi silikonu a ošetření opakujte kdykoliv se při vlhkosti voda přestane na povrchu srážet do kapek. Pravidelně ji čistěte pomocí čistícího přípravku na semiš/ nubuk na bázi rozpouštědla. Nenoste  obuv ze semiše a nubuku v extrémně deštivém počasí a vlhkém prostředí.

 

SÍŤOVINA: Obuv ze síťoviny bude odolnější proti znečištění, pokud ji před prvním nošením ošetříte silikonovým impregnačním sprejem.

 

 

 

Práva z odpovědnosti za vady, podmínky uplatnění těchto práv

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). 

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: 

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a 

zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. Ustanovení uvedená v předchozím bodu podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění se nevztahuje na vady vzniklé použitím v rozporu s návodem k použití, na vady vzniklé mechanickým poškozením či živelnou pohromou (voda, písek, oheň atd.) Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou funkčností nebo poruchou výrobku. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Při prodeji spotřebního zboží je kupující oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady v době 24 měsíců od převzetí zboží, tato doba může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. v případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě (potvrzení) určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. v případě, že záruční list (potvrzení) neexistuje, slouží jako záruční list (potvrzení) daňový doklad – faktura. Datum prodeje je vyznačeno na prodejním dokladu, případně i na záručním listu.

 

Vyřízení reklamace

Kupujícím je doporučeno v případě reklamace zboží zakoupeného u firmy Ivo Mlátilík postupovat následujícím způsobem:

- V případě reklamace zakoupeného zboží doporučujeme zaslat na emailovou adresu ivo.mlatilik@volny.cz název zboží a co nejpřesnější popis důvodu reklamace. Zákazníkovi následně sdělíme informace o dalším postupu.

- Pro reklamaci u nás využít při osobním doručení na provozovnu společnosti Fotbal Shop

- Pro reklamaci u nás využít při podání formou zásilky na adresu společnosti Fotbal Shop

- Dodat spolu s reklamovaným zbožím veškeré součásti, které mohou s vadou souviset, přesný popis vady, případně důkaz projevu vady, která vzniká pouze občas, kontaktní informace (telefon, e-mail), specifikaci práv, která chcete v souvislosti s reklamací uplatnit, prodejní doklad (kopii) a záruční list.

- Zásilka s reklamovaným zbožím by měla být dodána v řádném bezpečném obalu jako cenný balík (nikoliv dobírkou).

Uvedená doporučení nemají vliv na možnosti a práva spotřebitele vyplývající z Občanského zákoníku a zákonu O ochraně spotřebitele v platném znění a mají sloužit pouze pro co nejrychlejší vyřízení reklamace výrobku.

O tom, kdy bylo právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání, případně o způsobu vyřízení reklamace, vydá prodávající kupujícímu písemné potvrzení - reklamační protokol.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Zamítnutí reklamací:

Za vadu nelze považovat změnu zboží, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebení, nesprávného používání nebo nesprávného zásahu. Nesprávným používáním máme na mysli zejména použití modelů bot určených pro specifické povrchy, používaných na povrzích odlišných od specifikace.

a) užívání futsalové obuvi na florbal je důvod k zamítnutí reklamace, protože florbalová obuv je více chráněna na vnějším nártu a hlavně na špici, aby nedošlo k prodření.

b) halová obuv užívána na tvrdých površích, jako je beton, asfalt či speciální betonové povrchy natřené nanovrstvami speciální gumy, takzvané americké betony, pak je to v rozporu s jejich určením. Takovéto povrchy jsou pro sálovou obuv naprosto nevhodné!

c) použití obuvi s označením SG ,FG, HG, IN (kapitola Výběr modelu obuvi) na umělé trávě je taktéž důvod pro zamítnutí reklamace. Pro umělé trávy používejte modely s označením AG

Reklamovat též nelze obuv poškozenou v důsledku zdravotních anomálií (patní výrůstky, vadný došlap apod.). 

Pokud nebude reklamace uplatněna po prvotním projevení závady, případně bude-li zboží s projevenou závadou nadále používáno.  

Skluz je mechanické poškození - vzniklý sedřením vrchního materiálu, např. při hře, odírání jedné boty o druhou, či přišlápnutím obuvi jiným hráčem. Nemůže být uznán jako oprávněná reklamace.

Zvláštnost kopaček z pravé kůže: používáním bot někdy dojde ke vzniku malé trhlinky mezi vnější podešví a materiálem svršku. Jedná se o normální opotřebení kopačky, které nebrání v užívání.

U nevhodného vysoušení (popsáno v kapitole Správná údržba obuvi) obuvi se syntetickými materiály dochází  k odlepení od podrážky.

Svršky mohou vydržet dvakrát déle než mezipodešve, ale když se opotřebí polstrování v mezipodešvi, obuv by měla být nahrazena. v případě náročného použití (časté sportovní aktivity, zvláště běh) takový případ může nastat i každé 3 až 4 měsíce.

Reklamace se tedy vztahuje pouze na závady způsobené vadou materiálu, příp. špatnou výrobní technologií.

 

Náklady reklamace

Pro případ neoprávněné a tedy neuznané reklamace kupující souhlasí s tím, že uhradí prodávajícímu jím účelně vynaložené náklady související s reklamačním řízením nad rámec běžného vyřízení reklamace (zejména náklady na vlastní znalecký posudek, náklady právního zastoupení, apod.). Na práva kupujícího k úhradě nákladů spojených s úspěšným reklamačním řízením se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

5. Storno objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího

Objednávku může kupující stornovat telefonicky (+420 608 955 244) případně emailem ivo.mlatilik@volny.cz až do chvíle, než s vámi naši zaměstnanci naplánují dopravu zboží k Vám. V písemné formě storna Vás žádáme o uvedení čísla objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.

 

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: 

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považována například o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé. v případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. 

Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku

Kupující má v souladu s platnými zákony právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od data převzetí. V této lhůtě musí kupující odeslat odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující následně vrátí zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději ho ale musí odeslat do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. 

Prodávající vrátí kupujícímu peníze ve lhůtě 14 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy, nejdříve ale v okamžiku převzetí vraceného zboží prodávajícím nebo pokud kupující prokáže, že vrácené zboží odeslal prodávajícímu.

Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího. Náklady spojené s vracením zboží však nese kupující.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Doporučujeme odstoupit od kupní smlouvy písemně tak, že tuto skutečnost kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího ivo.mlatilik@volny.cz nebo na adresu provozovny prodávajícího

Fotbal Shop, Větrná 579/6  669 04 Znojmo 4 Přímětice.

Žádáme kupující, aby v případě odstoupení uvedli číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložili doklad o koupi zboží.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 

Odstoupení od kupní smlouvy může být zamítnuto pokud bylo zboží zakoupeno podnikatelem a nebo právnickou osobou. v takovém případě se použijí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek a dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, je kupující povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. 

7. Ostatní ustanovení

Mimosoudní řešení sporů

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8. Závěrečná ustanovení

Neplatnost některého ustanovení těchto obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky, vč. reklamačního řádu, nabývají účinnost dne 01. 02. 2016. Změny reklamačního řádu i obchodních podmínek vyhrazeny.

 Obchodní podmínky pro Slovenskou republiku

Pro objednávky ze Slovenské republiky objednané a do Slovenské republiky dodávané se Obchodní podmínky nařízením Evropského parlamentu a rady (ES) č. 593/2008 řídí zákony platnými ve Slovenské republice.

Zejména pak:
40/1964 Občanského zákoníku v platném znění
108/2000Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění
428/2002Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění

Dodací lhůty
Zboží, které je skladem Vám dodáme do 24 hodin od potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu ve Slovenské republice. 
Zboží, které skladem není, expedujeme obvykle do 5-10 pracovních dnů, nebo podle dostupnosti od dodavatele.
Bude-li dodací lhůta prodloužena, bude zákazník včas informován.
 
Způsob platby

  • Dobírkou: Při volbě platby dobírkou zaplatíte celou částku za objednané zboží řidiči.

Způsob zaslání zboží

  • Přepravní společností PPL: Poplatek za zaslání zboží společností PPL je 120 Kč. Poplatek za platbu dobírkou je 30 Kč. Kurýr vám doveze zboží na místo, které uvedete při v objednávce (Informace o Vás - kontaktní adresa). U větších zásilek se cena stanoví individuálně.